Σύγχρονες Τάσεις στην Διδακτική των Μαθηματικών

Δημοσιεύθηκε απο: Θωμάς Γ. Καρανίκας ΠΕ03

Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών

Πρέπει να επισημανθεί ότι σι θεωρίες του Piaget αποτελούν σταθμό στις έρευνες της Διδακτικής των Μαθηματικών με βάση τον Κονστρουκτιβισμό.

Σήμερα έχουμε τις εξής τάσεις σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών, σι οποίες διαφέρουν ως προς το που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους.
1) Οι Κονστρονκτιβιστικές. Αυτές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη διδασκαλία, που οι μαθητές αποκτούν τις γνώσεις με κατασκευαστικό τρόπο.
2) Οι Μπιχεβιοριστικές (συμπεριφοριστικές). Κατ’ αυτές η συμπεριφορά ελέγχεται άμεσα από εξωτερικούς παράγοντες, που επιδρούν στο μαθητή και ρυθμίζουν το δεσμό Ερέθισμα — Ανταπόκριση, ώστε να επέρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3) Οι κοινωνιοπολιτισμικές: Αυτές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο κοινωνικό, πολιτισμικό περιβάλλον που πραγματοποιείται η διδακτική πράξη.
4) Οι ιντεραξιονιστικές. Δίνουν έμφαση στις αλληλεπιδράσεις κατά τη διδακτική διαδικασία μέσα στην αίθουσα της διδασκαλίας για την απόκτηση μάθησης

Ακολουθεί η εργασία στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

syn foto  eme_b1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πατήστε εδώ για να τα δείτε